U bent hier

Ontwerp van decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

van de Vlaamse Regering, verslag door Griet Coppé, Lorin Parys en Elke Van den Brandt
1242 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 juli 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 september 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 oktober 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10 oktober 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
5 december 2017
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
12 december 2017
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van Elke Van den Brandt (Regl.art. 75)
9 januari 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
19 januari 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
21 februari 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1242 (2016-2017) nr. 1
1242 (2016-2017) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1242 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid