U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016

van de Vlaamse Regering
1222 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 juli 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
7 september 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 september 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
19 september 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
4 oktober 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
11 oktober 2017
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
20 oktober 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
13 november 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1222 (2016-2017) nr. 1
1222 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd
  • 12 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 12 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid