U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

1171 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 juni 2017
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1171 (2016-2017) nr. 1
1171 (2016-2017) nr. 2
1171 (2016-2017) nr. 3