U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

1171 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 juni 2017
Verslag (pdf) ingediend
23 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1171 (2016-2017) nr. 1
1171 (2016-2017) nr. 2

Meer details