U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

1163 (2016-2017) nr. 6

Procedureverloop

20 juni 2017
Verslag (pdf) ingediend.
22 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1163 (2016-2017) nr. 1
1163 (2016-2017) nr. 5
1163 (2016-2017) nr. 6

Meer details