U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en over het verzoekschrift over besparingen in de sociaal-culturele sector en de gevolgen voor personen met een beperking

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Yamila Idrissi, Manuela Van Werde, Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser
1163 (2016-2017) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

15 juni 2017

Documenten

1163 (2016-2017) nr. 1
1163 (2016-2017) nr. 5
1163 (2016-2017) nr. 6

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Verzoekschriften