U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en over het verzoekschrift over besparingen in de sociaal-culturele sector en de gevolgen voor personen met een beperking

1163 (2016-2017) nr. 5

Procedureverloop

15 juni 2017

Documenten

1163 (2016-2017) nr. 1
1163 (2016-2017) nr. 5
1163 (2016-2017) nr. 6

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Verzoekschriften