U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

van de Vlaamse Regering
1197 (2016-2017) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Wijk-werkendecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 juni 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
19 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 juni 2017
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
29 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
5 juli 2017
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
9 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1197 (2016-2017) nr. 1
1197 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1197 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 14 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Rob Beenders
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid