U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

1128 (2016-2017) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

14 juni 2017
Verslag (pdf) ingediend
16 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1128 (2016-2017) nr. 1
1128 (2016-2017) nr. 4
1128 (2016-2017) nr. 5

Meer details

Verslaggevers