U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt
19 (2016-2017) nr. 3-J
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 juni 2017
Verslag (pdf) ingediend.
9 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

19 (2016-2017) nr. 1-Bijlagen
19 (2016-2017) nr. 2
19 (2016-2017) nr. 3-A
19 (2016-2017) nr. 3-B
19 (2016-2017) nr. 3-C
19 (2016-2017) nr. 3-D
19 (2016-2017) nr. 3-E
19 (2016-2017) nr. 3-F
19 (2016-2017) nr. 3-G
19 (2016-2017) nr. 3-H
19 (2016-2017) nr. 3-I
19 (2016-2017) nr. 3-J
19 (2016-2017) nr. 3-K
19 (2016-2017) nr. 5
19 (2016-2017) nr. 6-Bijlagen
19 (2016-2017) nr. 7-Bijlagen

Meer details