U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 juni 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 juni 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 juni 2017
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
4 juli 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
5 juli 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
1 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1189 (2016-2017) nr. 1
1189 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1189 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid