U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert
1189 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 juni 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
16 juni 2017
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
4 juli 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
1 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1189 (2016-2017) nr. 1
1189 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1189 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid