U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

1128 (2016-2017) nr. 4
Amendement nr. 10
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

1 juni 2017
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1128 (2016-2017) nr. 1
1128 (2016-2017) nr. 4
1128 (2016-2017) nr. 5