U bent hier

Ontwerp van decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

van de Vlaamse Regering
1171 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
8 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1171 (2016-2017) nr. 1
1171 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1171 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Katrien Schryvers en Lies Jans
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid