U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
30 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
8 juni 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
21 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
29 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
5 juli 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
18 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1167 (2016-2017) nr. 1
1167 (2016-2017) nr. 2
1167 (2016-2017) nr. 4
1167 (2016-2017) nr. 5
1167 (2016-2017) nr. 6
1167 (2016-2017) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1167 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 110 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid