U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, ondertekend te Brussel op 28 april 2004

1066 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 mei 2017
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1066 (2016-2017) nr. 1
1066 (2016-2017) nr. 2
1066 (2016-2017) nr. 3