U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
18 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 mei 2017, 10.00u
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
8 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 juni 2017, 14.00u
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
27 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
28 juni 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
28 juni 2017, 9.58u
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
2 oktober 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1163 (2016-2017) nr. 1
1163 (2016-2017) nr. 5
1163 (2016-2017) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1163 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid