U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
10 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
15 mei 2017
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
16 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
23 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
30 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
1 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
13 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2017
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
3 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1151 (2016-2017) nr. 1
1151 (2016-2017) nr. 3
1151 (2016-2017) nr. 4
1151 (2016-2017) nr. 5
1151 (2016-2017) nr. 6
1151 (2016-2017) nr. 7
1151 (2016-2017) nr. 8
1151 (2016-2017) nr. 9
1151 (2016-2017) nr. 10
1151 (2016-2017) nr. 11
1151 (2016-2017) nr. 13
1151 (2016-2017) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1151 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: