U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 mei 2017
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
16 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (p. 85) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 mei 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 41) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (p. 85) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p.89) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed en Woonbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Woonraad (p.81) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 89) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (p. 41) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 9: Inwerkingtreding Advies: - Advies Raad van State (p. 55) Benoeming van een verslaggever en bespreking
30 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4: Kanselarij en Bestuur Advies: - Advies Raad van State (p. 55) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
1 juni 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 8/1. Werk en Sociale Economie (nieuw) Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding Stemming
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
3 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1151 (2016-2017) nr. 1
1151 (2016-2017) nr. 3
1151 (2016-2017) nr. 4
1151 (2016-2017) nr. 5
1151 (2016-2017) nr. 6
1151 (2016-2017) nr. 7
1151 (2016-2017) nr. 8
1151 (2016-2017) nr. 9
1151 (2016-2017) nr. 10
1151 (2016-2017) nr. 11
1151 (2016-2017) nr. 13
1151 (2016-2017) nr. 14

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1151 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 27 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 61 leden hebben "ja" gestemd
 • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Piet De Bruyn, Bruno Tobback, Cindy Franssen, Elke Van den Brandt, Katrien Partyka, Björn Anseeuw, Joris Poschet, Björn Rzoska, Dirk de Kort, Jenne De Potter, Jan Bertels, Lieve Maes, Ward Kennes en Miranda Van Eetvelde
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid