U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013

van de Vlaamse Regering, verslag door Herman De Croo
1150 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 mei 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
15 mei 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
23 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
30 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
12 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1150 (2016-2017) nr. 1
1150 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1150 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Herman De Croo
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid