U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
18 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
5 mei 2017
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
9 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
13 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
23 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
7 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
90 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid