U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de datum van indiening van de begroting bij het Vlaams Parlement

1017 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 maart 2017
Verslag (pdf) ingediend.
12 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1017 (2016-2017) nr. 1
1017 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever