U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

van de Vlaamse Regering
1128 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 april 2017
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
6 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
21 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
14 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1128 (2016-2017) nr. 1
1128 (2016-2017) nr. 4
1128 (2016-2017) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1128 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 9 leden hebben "neen" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid