U bent hier

Ontwerp van bijzonder decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

van de Vlaamse Regering
1127 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

28 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 april 2017
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
6 juni 2017
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
21 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 juli 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1127 (2016-2017) nr. 1
1127 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van bijzonder decreet 1127 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid