U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende een advies over het in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende voorstel van resolutie om het buitenlandbeleid ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien

1126 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
3 mei 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1126 (2016-2017) nr. 1
1126 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1126 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: