U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
26 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
30 mei 2017
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 juni 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
21 juni 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
30 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 augustus 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1121 (2016-2017) nr. 1
1121 (2016-2017) nr. 3
1121 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1121 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid