U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

van de Vlaamse Regering
1119 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3 april 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 april 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
25 april 2017
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9 mei 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
10 mei 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1119 (2016-2017) nr. 1
1119 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1119 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid