U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesennegentigste zitting in Genève op 14 juni 2007

van de Vlaamse Regering
1113 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
3 april 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
9 mei 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
31 mei 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
9 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1113 (2016-2017) nr. 1
1113 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1113 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
88 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
82 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid