U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening betreft

1112 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

17 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
22 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen.

Documenten

1112 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid