U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de onmiddellijke bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen

1103 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

15 maart 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen.

Documenten

1103 (2016-2017) nr. 1