U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2016

van de Vlaamse Ombudsdienst
41 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

8 maart 2017
Te behandelen in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 maart 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Afgehandeld in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
23 maart 2017
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Afgehandeld in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Afgehandeld in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Documenten

41 (2016-2017) nr. 1
41 (2016-2017) nr. 2
41 (2016-2017) nr. 3
41 (2016-2017) nr. 4
41 (2016-2017) nr. 5
41 (2016-2017) nr. 6
41 (2016-2017) nr. 7
41 (2016-2017) nr. 8