U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft een meer uitgebreide bescherming van dieren door middel van verdoving bij de slacht

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1087 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

23 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
12 februari 2019
Ingetrokken

Documenten

1087 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid