U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten

1056 (2016-2017) nr. 4
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 februari 2017
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1056 (2016-2017) nr. 1
1056 (2016-2017) nr. 3
1056 (2016-2017) nr. 4