U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

989 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 februari 2017
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

989 (2016-2017) nr. 1
989 (2016-2017) nr. 2
989 (2016-2017) nr. 3