U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten

1056 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

16 februari 2017
Verslag (pdf) ingediend
17 februari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1056 (2016-2017) nr. 1
1056 (2016-2017) nr. 3

Meer details

Verslaggevers