U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Björn Anseeuw, Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint
1045 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 februari 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1045 (2016-2017) nr. 1
1045 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, Mercedes Van Volcem en Michèle Hostekint