U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
9 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies Raad van State gevraagd over amendement.
13 april 2017
20 april 2017
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 mei 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
12 mei 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
31 mei 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1082 (2016-2017) nr. 1
1082 (2016-2017) nr. 2
1082 (2016-2017) nr. 3
1082 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1082 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid