U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 maart 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
9 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Advies Raad van State gevraagd over amendement
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
13 april 2017
Advies Raad van State ontvangen
20 april 2017
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
28 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
12 mei 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
31 mei 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1082 (2016-2017) nr. 1
1082 (2016-2017) nr. 2
1082 (2016-2017) nr. 3
1082 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1082 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 30 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid