U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

1079 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Voorstel spoedbehandeling verworpen.
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
21 februari 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
6 maart 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
8 maart 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
10 maart 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
11 april 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1079 (2016-2017) nr. 1
1079 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1079 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid