U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

1076 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

14 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
15 februari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 februari 2017
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
21 november 2017
Behandeling in samenhang in commissie.
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichtingen
28 november 2017
5 december 2017
Impliciet verworpen.

Documenten

1076 (2016-2017) nr. 1
1076 (2016-2017) nr. 1-Erratum
1076 (2016-2017) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid