U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

van Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor
1076 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

14 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
23 februari 2017
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
21 november 2017
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichtingen
28 november 2017
5 december 2017
Impliciet verworpen

Documenten

1076 (2016-2017) nr. 1
1076 (2016-2017) nr. 1-Erratum
1076 (2016-2017) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid