U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

989 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 februari 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

989 (2016-2017) nr. 1
989 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever