U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

989 (2016-2017) nr. 2

Procedureverloop

14 februari 2017
Verslag (pdf) ingediend.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

989 (2016-2017) nr. 1
989 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever