U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, ondertekend te Brussel op 28 april 2004

van de Vlaamse Regering
1066 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 februari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 maart 2017
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
25 april 2017
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
9 mei 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
2 juni 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
3 juli 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1066 (2016-2017) nr. 1
1066 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1066 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Ingeborg De Meulemeester
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid