U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de invoering van een regulerend kader voor warmte- of koudenetten

van de Vlaamse Regering
1056 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 februari 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
10 maart 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
13 april 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1056 (2016-2017) nr. 1
1056 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1056 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid