U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 januari 2017
3 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
23 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1053 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1053 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid