U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Oslo op 23 april 2014, 2° het protocol bij de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Oslo op 23 april 2014, over het ontwerp van decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009, over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Zwitserse Bondstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Bern op 28 augustus 1978 zoals gewijzigd door het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014; 2° het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, en over het ontwerp van decreet houdende instemming met akkoord tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Londen op 13 maart 2014

872 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 januari 2017
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

872 (2015-2016) nr. 1
872 (2015-2016) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Herman De Croo en Sabine de Bethune