U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude

van de Vlaamse Regering
1047 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
23 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
1 februari 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 februari 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
22 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1047 (2016-2017) nr. 1
1047 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1047 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid