U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

van de Vlaamse Regering, verslag door Kris Van Dijck
1046 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
20 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
30 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
9 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 maart 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
31 maart 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
19 april 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1046 (2016-2017) nr. 1
1046 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1046 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid