U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de aanpassing van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

1040 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

10 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
18 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
31 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
10 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 februari 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1040 (2016-2017) nr. 1
1040 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 1040 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details