U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving

van de Vlaamse Regering
1034 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
16 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
26 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving
2 februari 2017
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Ontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving
14 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
15 februari 2017
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1034 (2016-2017) nr. 1
1034 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1034 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid