U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving

van de Vlaamse Regering
1034 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
16 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
26 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
2 februari 2017
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
14 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
24 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
20 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1034 (2016-2017) nr. 1
1034 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1034 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Gwenny De Vroe, Dirk de Kort, Michèle Hostekint en Marc Hendrickx
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid