U bent hier

Ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

van de Vlaamse Regering
1021 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
31 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
2 februari 2017
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
10 mei 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1021 (2016-2017) nr. 1
1021 (2016-2017) nr. 1-Erratum
1021 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1021 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
An Christiaens en Lorin Parys
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid