U bent hier

Ontwerp van decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw

van de Vlaamse Regering
1027 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
7 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
17 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
21 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1027 (2016-2017) nr. 1
1027 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1027 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Vera Jans, Lorin Parys en Elke Van den Brandt
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid