U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol van toetreding van de Regering van de Russische Federatie tot het Verdrag van 16 december 1988 inzake de bouw en werking van de "European Synchrotron Radiation Facility" (Europese synchrotronstralingsfaciliteit), ondertekend te Grenoble op 23 juni 2014 en te Parijs op 15 juli 2014

864 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

19 december 2016
Verslag (pdf) ingediend
22 december 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

864 (2015-2016) nr. 1
864 (2015-2016) nr. 2

Meer details

Verslaggever