U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

van de Vlaamse Regering
1020 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
18 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
17 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
15 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1020 (2016-2017) nr. 1
1020 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1020 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Lieve Maes
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid