U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

van Kathleen Helsen, Vera Celis, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jan Durnez en Kris Van Dijck
1000 (2016-2017) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

15 december 2016
Amendement ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.